Skip to main content

Dysza to ostatnia część, z którą ma styczność woda po wyjściu z myjki ciśnieniowej. Dysza to mały, prosty element, który kontroluje wytwarzane ciśnienie oraz przepływ wody. Pompa wyrzuca pewną ilość wody, a ograniczenie w postaci dyszy powoduje wzrost ciśnienia. Jeśli rozmiar otworu dyszy jest tak mały, że pompa nie może przepchnąć przez nią wody przy jej ciśnieniu znamionowym, wówczas przepływ wody zostaje zmniejszony. Zawór odciążający przepuszcza wodę z powrotem do pompy. Zbyt duży otwór dyszy pozwoli na przepływ prawie całej wody z pompy, ale pod zmniejszonym ciśnieniem. By uzyskać jak największą moc czyszczenia myjki ciśnieniowej, należy ściśle dopasować rozmiar otworu dyszy do parametrów przepływu i ciśnienia pompy. Prawidłowy dobór dyszy jest niezbędny do zapewnienia właściwej wydajności i bezproblemowego funkcjonowania urządzenia.

Jak poprawnie dobrać dyszę do swojej myjki ciśnieniowej?

Absolutną podstawą do doboru właściwej dyszy jest znajomość parametrów takich jak wydajności myjki (l/min) oraz jej ciśnienia roboczego (bar)

Przykładowe parametry myjki ciśnieniowej: 15 l/min oraz 200 bar ciśnienia roboczego.

  • W pierwszym wierszu tabeli (bar) wybieramy kolumnę oznaczoną „200„.
  • W kolumnie „200” przechodzimy do wiersza „14,2”, który jest najbliższy naszej wydajności 15 l/min.
  • W wierszu 14,2 przechodzimy w lewo do pierwszej kolumny, z której odczytujemy wymagany rozmiar dyszy dla naszej myjki.
  • W tym konkretnym przykładzie będzie wymagana dysza o rozmiarze „.045”.
  • Następnie wybieramy kąt strumienia (0°, 15°, 25°,40° lub 65°)

Tabela doboru dysz:

Kąt strumienia dyszy

Najczęściej stosowanymi kątami dysz są , 15°, 25°, 40° lub 65°. Im większy kąt dyszy, tym szerszy jest strumień wody. Dysza 0° wytwarza strumień prosty. Ten kąt najsilniej oddziaływuje powierzchnię. Niestety nie jest praktyczny w przypadku większości powierzchni, ponieważ obejmuje niewielki obszar. Praktyczną odpowiedzią dla stosowania dyszy zerowej jest dysza obrotowa. Dysza 15° posiada strumień o doskonałym uderzeniu. Krawędzie strumienia, ponieważ kończą się ostro na powierzchni, czasami sprawiają, że czyszczony obszar bardzo odcina się od reszty powierzchni. Najpopularniejsza jest dysza 25°. Jest szersza niż 15°, co ułatwia mycie powierzchni, z którymi najczęściej ma się styczność. Popularna jest również dysza 40°, której krawędzie strumienia nie mają tak ostrego wpływu na powierzchnię. Ułatwia redukcję odcięcia, uzyskanie blendy obszaru czyszczonego od reszty. Wadą szerszych kątów jest osłabianie uderzenia powierzchniowego. Dysza 65° ma najmniejszą popularność, jeśli chodzi o mycie pod wysokim ciśnieniem, ponieważ uderzenie jest zbyt rozproszony dla większości prac. Ten kąt jest powszechnie uznawany za najlepszy do stosowania detergentów, ponieważ pozwala na szybkie pokrycie powierzchni.