Dla przemysłu

Świadczymy szereg usług dla budownictwa i przemysłu, wykonywanych technologią wysokiego ciśnienia oraz hydropiaskowania. Oferujemy usuwanie niechcianych warstw z powierzchni betonowych, stalowych, asfaltu, a także doczyszczania maszyn, zbiorników, konstrukcji mostowych i hal.

Antykorozja stali

usuwanie farb, czyszczenie konstrukcji stalowych, piaskowanie statków, malowanie

Antykorozja betonu

odkrywanie zbrojenia, usuwanie rdzy, nakładanie warstw naprawczych, matowienie betonu (hydromonitoring)

Czyszczenie zbiorników

usuwanie trudnych zabrudzeń, renowacja powłok lakierniczych, praca w strefach zagrożonych wybuchem EX

Automatyzacja antykorozji stali

czyszczenie robotami zdalnie sterowanymi dla przemysłu stoczniowego i petrochemicznego

Prace interwencyjne

doczyszczanie hal, usuwanie niechcianych powłok, usuwanie oznakowania poziomego, mycie parkingów, itp.