Skip to main content
All Posts By

Michał Strączyński

Ekspert w zakresie technologii czyszczących, który przekłada specyfikację zagadnień technicznych na łatwe do zrozumienia przewodniki, artykuły i materiały szkoleniowe. Odpowiedzialny za tworzenie i nadzorowanie polityki firmy w zakresie marketingu.